Customer Service: 444 23 09

14K Gold Burgu Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-burgu-bilezik-36861/

1.873,40 2.081,55 %10

Dorika Gold Balls Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz278-18428/

1.874,73 2.083,03 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz340-19092/

2.047,78 2.275,31 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz388-19078/

2.135,40 2.372,66 %10

14 AYAR BİLEZİK

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz14-18880/

2.450,83 2.723,14 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz381-19084/

2.520,92 2.801,03 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz383-19083/

2.853,88 3.170,97 %10

14K Gold Gems & Bracelet

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-tasli-bileklik-36885/

3.029,12 3.365,68 %10

Triocolor Dorika Bracelet

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz479-19064/

3.503,51 3.892,79 %10

14K Gold Gems & Design Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-tasli-fantezi-bilezik-36875/

3.522,29 3.913,65 %10

Bangle (Rose Gold)

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz493-19057/

3.626,91 4.029,90 %10

Triocolor Dorika Bracelet

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz478-19065/

3.684,68 4.094,09 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz346-19088/

3.703,94 4.115,49 %10

Triocolor Collar Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz281-18427/

3.723,19 4.136,88 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz385-19081/

4.012,05 4.457,83 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz386-19080/

4.012,05 4.457,83 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz444-19073/

4.339,42 4.821,58 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz446-19072/

4.435,70 4.928,56 %10

Trio Tel Dorika Gold Balls Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz299-18415/

4.493,48 4.992,75 %10

Flat Bangle (Rose Gold)

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz476-19067/

4.705,30 5.228,11 %10

Wide Chain Modelli Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz293-18419/

4.724,56 5.249,51 %10

Collar Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz285-18425/

4.955,64 5.506,27 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz339-19093/

4.974,90 5.527,67 %10

14K Gold Diamond-Mounting Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-elmas-gorunum-bilezik-36863/

4.994,16 5.549,07 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz317-19098/

4.994,16 5.549,07 %10

10 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/10-gram-ikili-burma-bilezik-1128/

5.321,55

Helezon Gems & Collar Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz155-18446/

5.167,47 5.741,64 %10

14 AYAR BİLEZİK

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz146-18447/

5.283,01 5.870,02 %10

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz316-19099/

5.379,30 5.977,00 %10

11 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/11-gram-ikili-burma-bilezik-1132/

5.853,70

Dorika Gold Balls Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz270-18432/

5.725,93 6.362,14 %10

Oval Gems & Collar Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz175-18445/

5.783,70 6.426,33 %10

Dorika Gold Balls Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz292-18420/

5.783,70 6.426,33 %10

Hediyelik Bilezik - HDY14_12GR

6.385,84

12 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/12-gram-ikili-burma-bilezik-1133/

6.385,84

Modern Burgu Bangle (White)

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz240-18873/

6.168,84 6.854,26 %10

Triocolor Dorika Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz251-18435/

6.207,35 6.897,06 %10

Modern Burgu Bangle (Rose)

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz239-18874/

6.399,92 7.111,02 %10

Triocolor Bal Peteği Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz289-18422/

6.573,24 7.303,60 %10

Hediyelik Bilezik - HDY14_13GR

6.917,99

Flat & Classic Bangle - HDY13_13GR

http://www.maycard.com.tr/urun/hediyelik-bilezik-hdy13_13gr-11189/

6.917,99

Flat & Classic Bangle - HDY12_13GR

http://www.maycard.com.tr/urun/hediyelik-bilezik-hdy12_13gr-11188/

6.917,99

13 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/13-gram-ikili-burma-bilezik-1134/

6.917,99

14K Gold Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-m-blz265-19108/

7.035,40 7.817,12 %10

Hediyelik Bilezik - HDY22_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY21_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY20_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY19_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY18_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY17_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY16_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY15_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY14_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY13_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY12_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY11_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY10_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY09_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY08_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY07_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY06_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY05_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY04_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY03_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY02_14GR

7.450,18

Hediyelik Bilezik - HDY01_14GR

7.450,18

14 Gram - İkili Burma Bilezik

http://www.maycard.com.tr/urun/14-gram-ikili-burma-bilezik-1135/

7.450,18

Tughra (Ottoman Sultans' Signature) Bangle

7.324,26 8.138,07 %10

Hediyelik Bilezik - HDY14_15GR

7.982,33

15 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/15-gram-uclu-burma-bilezik-1075/

7.982,33

15 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/15-gram-ikili-burma-bilezik-1136/

7.982,33

16 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/16-gram-uclu-burma-bilezik-1076/

8.514,47

16 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/16-gram-ikili-burma-bilezik-1137/

8.514,47

17 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/17-gram-uclu-burma-bilezik-1077/

9.046,62

17 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/17-gram-ikili-burma-bilezik-1138/

9.046,62

18 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/18-gram-ikili-burma-bilezik-1139/

9.578,77

18 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/18-gram-uclu-burma-bilezik-1078/

9.578,77

Wide Bangle-GNS38_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_18gr-11320/

9.641,75

Wide Bangle-GNS37_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_18gr-11319/

9.641,75

Wide Bangle-GNS36_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_18gr-11318/

9.641,75

Wide Bangle-GNS35_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_18gr-11317/

9.641,75

Wide Bangle-GNS34_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_18gr-11316/

9.641,75

Wide Bangle-GNS33_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_18gr-11315/

9.641,75

Wide Bangle-GNS32_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_18gr-11314/

9.641,75

Wide Bangle-GNS31_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_18gr-11313/

9.641,75

Wide Bangle-GNS30_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_18gr-11312/

9.641,75

Wide Bangle-GNS29_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_18gr-11311/

9.641,75

Wide Bangle-GNS28_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_18gr-11310/

9.641,75

Wide Bangle-GNS27_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_18gr-11309/

9.641,75

Wide Bangle-GNS19_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns19_18gr-11308/

9.641,75

Wide Bangle-GNS01_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns01_18gr-11290/

9.641,75

Wide Bangle-GNS02_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns02_18gr-11291/

9.641,75

Wide Bangle-GNS03_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns03_18gr-11292/

9.641,75

Wide Bangle-GNS04_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns04_18gr-11293/

9.641,75

Wide Bangle-GNS05_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns05_18gr-11294/

9.641,75

Wide Bangle-GNS06_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns06_18gr-11295/

9.641,75

Wide Bangle-GNS07_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns07_18gr-11296/

9.641,75

Wide Bangle-GNS08_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns08_18gr-11297/

9.641,75

Wide Bangle-GNS09_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns09_18gr-11298/

9.641,75

Wide Bangle-GNS10_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns10_18gr-11299/

9.641,75

Wide Bangle-GNS11_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns11_18gr-11300/

9.641,75

Wide Bangle-GNS12_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns12_18gr-11301/

9.641,75

Wide Bangle-GNS13_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns13_18gr-11302/

9.641,75

Geniş Bilezik-GNS14_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns14_18gr-11303/

9.641,75

Wide Bangle-GNS15_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns15_18gr-11304/

9.641,75

Wide Bangle-GNS16_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns16_18gr-11305/

9.641,75

Wide Bangle-GNS17_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns17_18gr-11306/

9.641,75

Wide Bangle-GNS18_18GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns18_18gr-11307/

9.641,75

19 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/19-gram-ikili-burma-bilezik-1140/

10.110,96

19 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/19-gram-uclu-burma-bilezik-1079/

10.110,96

Wide Bangle-GNS57_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns57_19gr-11386/

10.173,90

Wide Bangle-GNS56_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns56_19gr-11385/

10.173,90

Wide Bangle-GNS55_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns55_19gr-11384/

10.173,90

Wide Bangle-GNS53_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns53_19gr-11383/

10.173,90

Wide Bangle-GNS52_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns52_19gr-11382/

10.173,90

Wide Bangle-GNS51_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns51_19gr-11381/

10.173,90

Wide Bangle-GNS50_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns50_19gr-11380/

10.173,90

Wide Bangle-GNS49_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns49_19gr-11379/

10.173,90

Wide Bangle-GNS48_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns48_19gr-11378/

10.173,90

Wide Bangle-GNS47_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns47_19gr-11377/

10.173,90

Wide Bangle-GNS46_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns46_19gr-11376/

10.173,90

Wide Bangle-GNS45_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns45_19gr-11375/

10.173,90

Wide Bangle-GNS44_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns44_19gr-11374/

10.173,90

Wide Bangle-GNS43_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns43_19gr-11373/

10.173,90

Wide Bangle-GNS42_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns42_19gr-11372/

10.173,90

Wide Bangle-GNS41_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns41_19gr-11371/

10.173,90

Wide Bangle-GNS40_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns40_19gr-11370/

10.173,90

Wide Bangle-GNS39_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns39_19gr-11369/

10.173,90

Wide Bangle-GNS38_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_19gr-11368/

10.173,90

Wide Bangle-GNS37_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_19gr-11367/

10.173,90

Wide Bangle-GNS36_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_19gr-11366/

10.173,90

Wide Bangle-GNS35_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_19gr-11365/

10.173,90

Wide Bangle-GNS34_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_19gr-11364/

10.173,90

Wide Bangle-GNS33_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_19gr-11363/

10.173,90

Wide Bangle-GNS32_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_19gr-11362/

10.173,90

Wide Bangle-GNS31_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_19gr-11361/

10.173,90

Wide Bangle-GNS30_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_19gr-11360/

10.173,90

Wide Bangle-GNS29_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_19gr-11359/

10.173,90

Wide Bangle-GNS28_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_19gr-11358/

10.173,90

Wide Bangle-GNS27_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_19gr-11357/

10.173,90

Wide Bangle-GNS19_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns19_19gr-11356/

10.173,90

Wide Bangle-GNS18_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns18_19gr-11355/

10.173,90

Wide Bangle-GNS17_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns17_19gr-11354/

10.173,90

Wide Bangle-GNS16_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns16_19gr-11353/

10.173,90

Wide Bangle-GNS15_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns15_19gr-11352/

10.173,90

Geniş Bilezik-GNS14_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns14_19gr-11351/

10.173,90

Wide Bangle-GNS13_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns13_19gr-11350/

10.173,90

Wide Bangle-GNS12_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns12_19gr-11349/

10.173,90

Wide Bangle-GNS11_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns11_19gr-11348/

10.173,90

Wide Bangle-GNS10_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns10_19gr-11347/

10.173,90

Wide Bangle-GNS09_19GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns09_19gr-11346/

10.173,90

20 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/20-gram-ikili-burma-bilezik-1141/

10.643,11

20 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/20-gram-uclu-burma-bilezik-1080/

10.643,11

Wide Bangle-GNS57_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns57_20gr-11442/

10.711,77

Wide Bangle-GNS56_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns56_20gr-11441/

10.711,77

Wide Bangle-GNS55_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns55_20gr-11440/

10.711,77

Wide Bangle-GNS54_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns54_20gr-11439/

10.711,77

Wide Bangle-GNS53_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns53_20gr-11438/

10.711,77

Wide Bangle-GNS52_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns52_20gr-11437/

10.711,77

Wide Bangle-GNS51_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns51_20gr-11436/

10.711,77

Wide Bangle-GNS50_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns50_20gr-11435/

10.711,77

Wide Bangle-GNS49_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns49_20gr-11434/

10.711,77

Wide Bangle-GNS48_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns48_20gr-11433/

10.711,77

Wide Bangle-GNS47_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns47_20gr-11432/

10.711,77

Wide Bangle-GNS46_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns46_20gr-11431/

10.711,77

Wide Bangle-GNS45_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns45_20gr-11430/

10.711,77

Wide Bangle-GNS44_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns44_20gr-11429/

10.711,77

Wide Bangle-GNS43_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns43_20gr-11428/

10.711,77

Wide Bangle-GNS42_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns42_20gr-11427/

10.711,77

Wide Bangle-GNS41_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns41_20gr-11426/

10.711,77

Wide Bangle-GNS40_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns40_20gr-11425/

10.711,77

Wide Bangle-GNS39_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns39_20gr-11424/

10.711,77

Wide Bangle-GNS38_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_20gr-11423/

10.711,77

Wide Bangle-GNS37_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_20gr-11422/

10.711,77

Wide Bangle-GNS36_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_20gr-11421/

10.711,77

Wide Bangle-GNS35_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_20gr-11420/

10.711,77

Wide Bangle-GNS34_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_20gr-11419/

10.711,77

Wide Bangle-GNS33_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_20gr-11418/

10.711,77

Wide Bangle-GNS32_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_20gr-11417/

10.711,77

Wide Bangle-GNS31_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_20gr-11416/

10.711,77

Wide Bangle-GNS30_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_20gr-11415/

10.711,77

Wide Bangle-GNS29_20Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_20gr-11414/

10.711,77

Wide Bangle-GNS28_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_20gr-11413/

10.711,77

Wide Bangle-GNS27_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_20gr-11412/

10.711,77

Wide Bangle-GNS21_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns21_20gr-11411/

10.711,77

Wide Bangle-GNS20_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns20_20gr-11410/

10.711,77

Wide Bangle-GNS19_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns19_20gr-11409/

10.711,77

Wide Bangle-GNS18_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns18_20gr-11407/

10.711,77

Wide Bangle-GNS17_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns17_20gr-11406/

10.711,77

Wide Bangle-GNS16_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns16_20gr-11404/

10.711,77

Wide Bangle-GNS15_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns15_20gr-11403/

10.711,77

Geniş Bilezik-GNS14_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns14_20gr-11402/

10.711,77

Wide Bangle-GNS13_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns13_20gr-11401/

10.711,77

Wide Bangle-GNS12_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns12_20gr-11400/

10.711,77

Wide Bangle-GNS11_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns11_20gr-11399/

10.711,77

Wide Bangle-GNS10_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns10_20gr-11398/

10.711,77

Wide Bangle-GNS09_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns09_20gr-11396/

10.711,77

Wide Bangle-GNS08_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns08_20gr-11395/

10.711,77

Wide Bangle-GNS07_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns07_20gr-11394/

10.711,77

Wide Bangle-GNS06_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns06_20gr-11393/

10.711,77

Wide Bangle-GNS05_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns05_20gr-11392/

10.711,77

Wide Bangle-GNS04_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns04_20gr-11391/

10.711,77

Wide Bangle-GNS03_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns03_20gr-11389/

10.711,77

Wide Bangle-GNS02_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns02_20gr-11388/

10.711,77

Wide Bangle-GNS01_20GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns01_20gr-11387/

10.711,77

20 Gr - Thin Knitted Gold Bangle

11.100,85

21 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/21-gram-ikili-burma-bilezik-1142/

11.175,25

21 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/21-gram-uclu-burma-bilezik-1081/

11.175,25

Wide Bangle-GNS57_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns57_21gr-11503/

11.249,65

Wide Bangle-GNS56_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns56_21gr-11502/

11.249,65

Wide Bangle-GNS55_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns55_21gr-11501/

11.249,65

Wide Bangle-GNS54_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns54_21gr-11500/

11.249,65

Wide Bangle-GNS53_21GR

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns53_21gr-11499/

11.249,65

Wide Bangle-GNS52_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns52_21gr-11498/

11.249,65

Wide Bangle-GNS51_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns51_21gr-11497/

11.249,65

Wide Bangle-GNS50_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns50_21gr-11496/

11.249,65

Wide Bangle-GNS49_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns49_21gr-11495/

11.249,65

Wide Bangle-GNS48_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns48_21gr-11494/

11.249,65

Wide Bangle-GNS47_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns47_21gr-11493/

11.249,65

Wide Bangle-GNS46_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns46_21gr-11492/

11.249,65

Wide Bangle-GNS45_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns45_21gr-11491/

11.249,65

Wide Bangle-GNS44_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns44_21gr-11490/

11.249,65

Wide Bangle-GNS43_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns43_21gr-11489/

11.249,65

Wide Bangle-GNS42_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns42_21gr-11488/

11.249,65

Wide Bangle-GNS41_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns41_21gr-11487/

11.249,65

Wide Bangle-GNS40_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns40_21gr-11486/

11.249,65

Wide Bangle-GNS39_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns39_21gr-11485/

11.249,65

Wide Bangle-GNS38_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_21gr-11484/

11.249,65

Wide Bangle-GNS37_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_21gr-11482/

11.249,65

Wide Bangle-GNS36_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_21gr-11481/

11.249,65

Wide Bangle-GNS35_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_21gr-11480/

11.249,65

Wide Bangle-GNS34_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_21gr-11479/

11.249,65

Wide Bangle-GNS33_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_21gr-11478/

11.249,65

Wide Bangle-GNS32_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_21gr-11477/

11.249,65

Wide Bangle-GNS31_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_21gr-11476/

11.249,65

Wide Bangle-GNS30_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_21gr-11475/

11.249,65

Wide Bangle-GNS29_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_21gr-11474/

11.249,65

Wide Bangle-GNS28_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_21gr-11473/

11.249,65

Wide Bangle-GNS27_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_21gr-11472/

11.249,65

Wide Bangle-GNS26_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns26_21gr-11471/

11.249,65

Wide Bangle-GNS25_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns25_21gr-11470/

11.249,65

Wide Bangle-GNS24_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns24_21gr-11468/

11.249,65

Wide Bangle-GNS23_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns23_21gr-11467/

11.249,65

Wide Bangle-GNS22_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns22_21gr-11466/

11.249,65

Wide Bangle-GNS21_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns21_21gr-11465/

11.249,65

Wide Bangle-GNS20_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns20_21gr-11464/

11.249,65

Wide Bangle-GNS19_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns19_21gr-11463/

11.249,65

Wide Bangle-GNS18_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns18_21gr-11462/

11.249,65

Wide Bangle-GNS17_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns17_21gr-11461/

11.249,65

Wide Bangle-GNS16_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns16_21gr-11460/

11.249,65

Wide Bangle-GNS15_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns15_21gr-11459/

11.249,65

Geniş Bilezik-GNS14_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns14_21gr-11458/

11.249,65

Wide Bangle-GNS13_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns13_21gr-11457/

11.249,65

Wide Bangle-GNS12_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns12_21gr-11456/

11.249,65

Wide Bangle-GNS11_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns11_21gr-11454/

11.249,65

Wide Bangle-GNS10_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns10_21gr-11453/

11.249,65

Wide Bangle-GNS09_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns09_21gr-11452/

11.249,65

Wide Bangle-GNS08_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns08_21gr-11450/

11.249,65

Wide Bangle-GNS07_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns07_21gr-11449/

11.249,65

Wide Bangle-GNS06_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns06_21gr-11448/

11.249,65

Wide Bangle-GNS05_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns05_21gr-11447/

11.249,65

Wide Bangle-GNS04_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns04_21gr-11446/

11.249,65

Wide Bangle-GNS03_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns03_21gr-11445/

11.249,65

Wide Bangle-GNS02_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns02_21gr-11444/

11.249,65

Wide Bangle-GNS01_21Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns01_21gr-11443/

11.249,65

Triocolor Dorika Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/14-ayar-bilezik-mrblz255-18434/

10.906,07 12.117,85 %10

21 Gr - Thin Knitted Gold Bangle

11.655,92

22 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/22-gram-ikili-burma-bilezik-1143/

11.707,40

22 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/22-gram-uclu-burma-bilezik-1082/

11.707,40

Wide Bangle-GNS57_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns57_22gr-11562/

11.787,52

Wide Bangle-GNS56_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns56_22gr-11561/

11.787,52

Wide Bangle-GNS55_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns55_22gr-11560/

11.787,52

Wide Bangle-GNS54_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns54_22gr-11559/

11.787,52

Wide Bangle-GNS53_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns53_22gr-11558/

11.787,52

Wide Bangle-GNS52_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns52_22gr-11557/

11.787,52

Wide Bangle-GNS51_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns51_22gr-11556/

11.787,52

Wide Bangle-GNS50_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns50_22gr-11555/

11.787,52

Wide Bangle-GNS49_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns49_22gr-11554/

11.787,52

Wide Bangle-GNS48_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns48_22gr-11553/

11.787,52

Wide Bangle-GNS47_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns47_22gr-11551/

11.787,52

Wide Bangle-GNS46_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns46_22gr-11550/

11.787,52

Wide Bangle-GNS45_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns45_22gr-11549/

11.787,52

Wide Bangle-GNS44_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns44_22gr-11548/

11.787,52

Wide Bangle-GNS43_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns43_22gr-11547/

11.787,52

Wide Bangle-GNS42_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns42_22gr-11546/

11.787,52

Wide Bangle-GNS41_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns41_22gr-11545/

11.787,52

Wide Bangle-GNS40_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns40_22gr-11544/

11.787,52

Wide Bangle-GNS39_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns39_22gr-11543/

11.787,52

Wide Bangle-GNS38_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_22gr-11542/

11.787,52

Wide Bangle-GNS37_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_22gr-11541/

11.787,52

Wide Bangle-GNS36_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_22gr-11540/

11.787,52

Wide Bangle-GNS35_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_22gr-11539/

11.787,52

Wide Bangle-GNS34_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_22gr-11538/

11.787,52

Wide Bangle-GNS33_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_22gr-11537/

11.787,52

Wide Bangle-GNS32_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_22gr-11536/

11.787,52

Wide Bangle-GNS31_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_22gr-11535/

11.787,52

Wide Bangle-GNS30_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_22gr-11534/

11.787,52

Wide Bangle-GNS29_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_22gr-11533/

11.787,52

Wide Bangle-GNS28_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_22gr-11532/

11.787,52

Wide Bangle-GNS27_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_22gr-11531/

11.787,52

Wide Bangle-GNS26_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns26_22gr-11530/

11.787,52

Wide Bangle-GNS25_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns25_22gr-11529/

11.787,52

Wide Bangle-GNS24_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns24_22gr-11528/

11.787,52

Wide Bangle-GNS23_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns23_22gr-11526/

11.787,52

Wide Bangle-GNS22_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns22_22gr-11525/

11.787,52

Wide Bangle-GNS21_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns21_22gr-11524/

11.787,52

Wide Bangle-GNS20_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns20_22gr-11523/

11.787,52

Wide Bangle-GNS19_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns19_22gr-11522/

11.787,52

Wide Bangle-GNS18_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns18_22gr-11521/

11.787,52

Wide Bangle-GNS17_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns17_22gr-11520/

11.787,52

Wide Bangle-GNS16_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns16_22gr-11519/

11.787,52

Wide Bangle-GNS15_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns15_22gr-11518/

11.787,52

Geniş Bilezik-GNS14_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns14_22gr-11517/

11.787,52

Wide Bangle-GNS13_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns13_22gr-11516/

11.787,52

Wide Bangle-GNS12_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns12_22gr-11515/

11.787,52

Wide Bangle-GNS11_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns11_22gr-11514/

11.787,52

Wide Bangle-GNS10_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns10_22gr-11513/

11.787,52

Wide Bangle-GNS09_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns09_22gr-11512/

11.787,52

Wide Bangle-GNS08_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns08_22gr-11511/

11.787,52

Wide Bangle-GNS07_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns07_22gr-11510/

11.787,52

Wide Bangle-GNS06_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns06_22gr-11509/

11.787,52

Wide Bangle-GNS05_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns05_22gr-11508/

11.787,52

Wide Bangle-GNS04_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns04_22gr-11507/

11.787,52

Wide Bangle-GNS03_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns03_22gr-11506/

11.787,52

Wide Bangle-GNS02_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns02_22gr-11505/

11.787,52

Wide Bangle-GNS01_22Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns01_22gr-11504/

11.787,52

22 Gr - Thin Knitted Gold Bangle

12.210,94

23 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/23-gram-ikili-burma-bilezik-1144/

12.239,54

23 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/23-gram-uclu-burma-bilezik-1083/

12.239,54

Wide Bangle-GNS57_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns57_23gr-12950/

12.319,67

Wide Bangle-GNS56_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns56_23gr-12949/

12.319,67

Wide Bangle-GNS55_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns55_23gr-12948/

12.319,67

Wide Bangle-GNS54_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns54_23gr-12947/

12.319,67

Wide Bangle-GNS49_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns49_23gr-12946/

12.319,67

Wide Bangle-GNS53_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns53_23gr-12945/

12.319,67

Wide Bangle-GNS52_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns52_23gr-12944/

12.319,67

Wide Bangle-GNS51_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns51_23gr-12943/

12.319,67

Wide Bangle-GNS50_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns50_23gr-12942/

12.319,67

Wide Bangle-GNS48_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns48_23gr-12941/

12.319,67

Wide Bangle-GNS47_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns47_23gr-12940/

12.319,67

Wide Bangle-GNS46_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns46_23gr-11609/

12.319,67

Wide Bangle-GNS45_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns45_23gr-11608/

12.319,67

Wide Bangle-GNS44_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns44_23gr-11607/

12.319,67

Wide Bangle-GNS43_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns43_23gr-11606/

12.319,67

Wide Bangle-GNS42_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns42_23gr-11605/

12.319,67

Wide Bangle-GNS41_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns41_23gr-11604/

12.319,67

Wide Bangle-GNS40_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns40_23gr-11603/

12.319,67

Wide Bangle-GNS39_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns39_23gr-11602/

12.319,67

Wide Bangle-GNS38_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_23gr-11601/

12.319,67

Wide Bangle-GNS37_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_23gr-11600/

12.319,67

Wide Bangle-GNS36_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_23gr-11599/

12.319,67

Wide Bangle-GNS35_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_23gr-11598/

12.319,67

Wide Bangle-GNS34_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_23gr-11597/

12.319,67

Wide Bangle-GNS33_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_23gr-11596/

12.319,67

Wide Bangle-GNS32_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_23gr-11595/

12.319,67

Wide Bangle-GNS31_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_23gr-11594/

12.319,67

Wide Bangle-GNS30_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_23gr-11593/

12.319,67

Wide Bangle-GNS29_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_23gr-11592/

12.319,67

Wide Bangle-GNS28_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_23gr-11591/

12.319,67

Wide Bangle-GNS27_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_23gr-11590/

12.319,67

Wide Bangle-GNS26_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns26_23gr-11589/

12.319,67

Wide Bangle-GNS25_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns25_23gr-11588/

12.319,67

Wide Bangle-GNS24_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns24_23gr-11587/

12.319,67

Wide Bangle-GNS23_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns23_23gr-11586/

12.319,67

Wide Bangle-GNS22_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns22_23gr-11585/

12.319,67

Wide Bangle-GNS21_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns21_23gr-11584/

12.319,67

Wide Bangle-GNS20_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns20_23gr-11583/

12.319,67

Wide Bangle-GNS19_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns19_23gr-11582/

12.319,67

Wide Bangle-GNS18_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns18_23gr-11581/

12.319,67

Wide Bangle-GNS17_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns17_23gr-11580/

12.319,67

Wide Bangle-GNS16_23G

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns16_23g-11579/

12.319,67

Wide Bangle-GNS15_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns15_23gr-11578/

12.319,67

Geniş Bilezik-GNS14_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns14_23gr-11577/

12.319,67

Wide Bangle-GNS13_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns13_23gr-11576/

12.319,67

Wide Bangle-GNS12_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns12_23gr-11575/

12.319,67

Wide Bangle-GNS11_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns11_23gr-11574/

12.319,67

Wide Bangle-GNS10_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns10_23gr-11573/

12.319,67

Wide Bangle-GNS09_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns09_23gr-11572/

12.319,67

Wide Bangle-GNS08_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns08_23gr-11571/

12.319,67

Wide Bangle-GNS07_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns07_23gr-11569/

12.319,67

Wide Bangle-GNS06_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns06_23gr-11568/

12.319,67

Wide Bangle-GNS05_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns05_23gr-11567/

12.319,67

Wide Bangle-GNS04_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns04_23gr-11566/

12.319,67

Wide Bangle-GNS03_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns03_23gr-11565/

12.319,67

Wide Bangle-GNS02_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns02_23gr-11564/

12.319,67

Wide Bangle-GNS01_23Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns01_23gr-11563/

12.319,67

23 Gr - Thin Knitted Gold Bangle

12.766,01

24 gr - Duo Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/24-gram-ikili-burma-bilezik-1145/

12.771,74

24 gr - Triple Burma Bangle

http://www.maycard.com.tr/urun/24-gram-uclu-burma-bilezik-1084/

12.771,74

Wide Bangle-GNS57_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns57_24gr-13990/

12.857,55

Wide Bangle-GNS56_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns56_24gr-13989/

12.857,55

Wide Bangle-GNS55_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns55_24gr-13988/

12.857,55

Wide Bangle-GNS54_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns54_24gr-13987/

12.857,55

Wide Bangle-GNS53_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns53_24gr-13985/

12.857,55

Wide Bangle-GNS52_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns52_24gr-13983/

12.857,55

Wide Bangle-GNS51_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns51_24gr-13982/

12.857,55

Wide Bangle-GNS50_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns50_24gr-13981/

12.857,55

Wide Bangle-GNS49_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns49_24gr-13980/

12.857,55

Wide Bangle-GNS48_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns48_24gr-13979/

12.857,55

Wide Bangle-GNS47_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns47_24gr-13978/

12.857,55

Wide Bangle-GNS46_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns46_24gr-13976/

12.857,55

Wide Bangle-GNS45_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns45_24gr-13974/

12.857,55

Wide Bangle-GNS44_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns44_24gr-13973/

12.857,55

Wide Bangle-GNS43_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns43_24gr-13972/

12.857,55

Wide Bangle-GNS42_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns42_24gr-13971/

12.857,55

Wide Bangle-GNS41_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns41_24gr-13970/

12.857,55

Wide Bangle-GNS40_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns40_24gr-13969/

12.857,55

Wide Bangle-GNS39_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns39_24gr-13967/

12.857,55

Wide Bangle-GNS38_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns38_24gr-12991/

12.857,55

Wide Bangle-GNS37_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns37_24gr-12990/

12.857,55

Wide Bangle-GNS36_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns36_24gr-12989/

12.857,55

Wide Bangle-GNS35_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns35_24gr-12988/

12.857,55

Wide Bangle-GNS34_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns34_24gr-12987/

12.857,55

Wide Bangle-GNS33_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns33_24gr-12986/

12.857,55

Wide Bangle-GNS32_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns32_24gr-12985/

12.857,55

Wide Bangle-GNS31_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns31_24gr-12984/

12.857,55

Wide Bangle-GNS30_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns30_24gr-12983/

12.857,55

Wide Bangle-GNS29_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns29_24gr-12981/

12.857,55

Wide Bangle-GNS28_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns28_24gr-12980/

12.857,55

Wide Bangle-GNS27_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns27_24gr-12979/

12.857,55

Wide Bangle-GNS26_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns26_24gr-12978/

12.857,55

Wide Bangle-GNS25_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns25_24gr-12977/

12.857,55

Wide Bangle-GNS24_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns24_24gr-12975/

12.857,55

Wide Bangle-GNS23_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns23_24gr-12974/

12.857,55

Wide Bangle-GNS22_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns22_24gr-12973/

12.857,55

Wide Bangle-GNS21_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns21_24gr-12972/

12.857,55

Wide Bangle-GNS20_24Gr

http://www.maycard.com.tr/urun/genis-bilezik-gns20_24gr-12971/

12.857,55

CATEGORIES

Filter

Brands

Please Choose The Color.

1858 51239