MAYGOLD
  • Hesabım

MASAK Bilgilendirme

Maygold, MASAK kapsamında suç gelirlerinin aklanması, kara para aklama, terörün finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek hukuki gerekse de etik yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, KVKK mevzuatlarına uygun şekilde bir defaya mahsus olmak üzere kimlik, yerleşim yeri (ikametgah), meslek bilgisi, adres teyit belgesi (fatura) vb. gibi gerekli belgeleri talep etmektedir.